çilikləmək

çilikləmək
f. Qısa-qısa, çilik kimi doğramaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ciliklənmə — «Ciliklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çilikləmə — «Çilikləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciliklənmək — f. Cilik cilik olmaq, tikətikə olmaq, parça parça olmaq, qəlpələnmək. Şüşə daşa dəyib cilikləndi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərizəçilik — is. 1. Bax ərizəbazlıq. Ərizəçiliklə məşğul olmaq. 2. köhn. Keçmişdə savadsız adamlara pulla ərizə yazma peşəsi. Ərizəçiliklə güzəranını keçirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilik-cilik — olmaq – ciliklənmək, tikə tikə olmaq, parça parça olmaq, qəlpə qəlpə olmaq, sınıq sınıq olmaq. Stəkan yerə düşüb cilik cilik oldu. – Lap yaxında pəncərələrdən birinin qapağı açılıb taqqıldadı, şüşələr asfalta tökülüb cilik cilik oldu. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhrəçilik — is. köhn. Cəhrədə yun əyirmə işi, peşəsi. Fatma cəhrəçilik edib bir növ gündəlik çörəyini qazanırdı. S. S. A.. Mən uşaqları cəhrəçiliklə böyütdüm. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dumduru — sif. 1. Lap duru, büllur kimi şəffaf. Dumduru su. – Araz gəlir daşınnan; Suyu qalxır başınnan; Əzəli dumduruydu; Bulandı göz yaşınnan. (Bayatı). Bu səssiz dərədəsə sular axır dumduru; Mürgüləyən qayalar sanki geyib zərxara. Ə. Cəm.. Küçənin hər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəvəçilik — is. Dəvə saxlama və dəvə ilə yük daşıma işi. Dəvəçiliklə məşğul olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müamiləçilik — is. Faizlə pul borcvermə işi; sələmçilik. Vəli malik olduğu sərvəti yalnız parçaçılıqdan deyil, müamiləçilikdən və oğurluq mal alış verişindən qazanmışdı. Ç.. <Şofer:> Keçmişdə alverlə, müamiləçiliklə, ev kirayə verməklə . . müftə pul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öhdəçilik — bax öhdəlik. Bütün trestimiz üzərinə yeni öhdəçiliklər götürür. M. İ.. <Fərəc kişi:> İndi də öhdəçilik götürüblər ki, biçini iki günə qurtarsınlar. Q. İlkin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”